RÓLUNK

VÁLASZÚT ALAPÍTVÁNY

Közhasznú non-profit civil szervezet, magán alapítvány.

A működés kezdete: 2001. február 15.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Dobó István u. 12. I./2.


Kuratórium elnök: Eperjesi János

Kuratórium tagok: Eperjesi Jánosné, Bátori Ágnes.

Szakmai vezető, szervező, tanácsadó, oktató: Eperjesi Tímea

A 3 főből álló Kuratórium megszűnt: 2021. Júliusban Oka: Eperjesi Jánosné, kuratórium tag elhunyt.

2021.-től a Válaszút Alapítvány legfőbb irányítója és döntéshozója:

A Kurátor: Eperjesi János, volt kuratórium elnök.


Az Alapítvány Célja: Az emberek életében előforduló döntési helyzetek segítése az önismeret fejlesztése által.

Tevékenységek amelyekkel a célokat megvalósítjuk:

 1. Tanácsadások
 2. Oktatás - Nevelés
 3. Közösségfejlesztés
 4. Ismeretterjesztés
 5. Szabad-művelődés

Eddigi tevékenységek:

TANÁCSADÁSOK:

 1. Önismereti tanácsadás
 2. Pályaválasztási
 3. Pályakorrekciós
 4. Párkapcsolati
 5. Szülő - Gyerek kapcsolati
 6. Tranzit előrejelzések személyre szólóan
 7. Számmisztikai

OKTATÁS - NEVELÉS:

 1. Pályaorientáció és Önismeret / Általánis iskolás, Középiskolás diákoknak.
 2. Önismereti kurzus felnőtteknek.
 3. Meditációs kurzus felnőtteknek.
 4. Stresszkezelés elmélete és gyakorlata felnőtteknek.
 5. Jóga kurzus felnőtteknek.
 6. Előadások.
 7. Csoportfoglalkozások.
 8. Táborok.
 9. Kirándulások.
Legsikeresebb Uniós Projektjeink:

1. Mobilitás: Esélyegyenlőség 2004-2005. / Amelyben Európai Önkéntes szolgálatra készítettünk fel 18 év feletti hátrányos helyzetű fiatalokat, 400 órás intenzív oktatás 8 hónapon keresztül.

2. Mobilitás: Önkéntes küldők és mentorok voltunk 2005-2006.

3. TÁMOP 6.1.2/11-1. Egészségren nevelő szemléletformáló életmódprogramok - lokális szinterek.

2013. Szeptember 1. - 2019. május 1.

Projekt cím: "Keresd és légy Önmagad! A változás te magad légy. Ez egy komplex fejlesztő program volt 18 év feletti felnőttek számára.

4. A TÁMOP-os Program fenntartási időszakában is csatlakozhatnak új résztvevők. Szeretettel várunk.


Szakmaiság:

Eperjesi János: Jogi és gazdasági képviselet.

Eperjesi Tímea: Művelődésszervező

                            Andragógus / Felnőtt oktató és nevelő

                            Önismeret és pályaorientációs tanár és tanácsadó

                            Asztro-pszichológus / elemzések és erre épülő tanácsadás.

                            Hittan és Etika szakos tanár

Bátori Ágnes: Természetgyógyász, Agykontroll.


A filozófiánk:

ÖNISMERETHEZ:

Az ember hármas egység: Lélek - Szellem - Test. A lélek az első, amelyet Istentől kapott minden ember. A lélek és szellem energetikailag létrehozza a testet.

A lélek Örök, a test porból lett és porrá lesz. Arra kell a legjobban vigyázni, amely tovább megy a magasabb régiókba a lélek és a szellem.

1. "Az élet titok fejtsd meg!" / Teréz anya

2. "A tudomány csak botorkál a vallás nélkül, a vallás meg csak vakoskodik a tudomány nélkül. / A. Einstein.

3. Ne gondoljuk, hogy feladatok nélkül jöttünk a világra. / Szabó Gyula.

4. Három dolog van, amit nem lehet sokáig rejtegetni: a Nap, a Hold és az Igazság. / Budha.

5. " A jótanács már maga támogatás." / Partheniosz.

6. "Különös volna, hogy míg az egész Természet, minden bolygó örök törvényeknek engedelmeskedik, lenne egy kicsiny, öt láb magas állat, mely e törvényeket megvetve úgy cselekedhet, ahogy jól esik neki, kizárólag saját szeszélyeit követve. / Voltaire.

7. "Ha valamit még nem hallottunk, vagy nem értünk, attól az még működik. / Kajárik Béla

8. " A saját utadat járd! Minden más tévelygés." / Angyali üzenet.


Filozófiánk:

OKTATÁS - NEVELÉS VISZONYÁBAN:

1. "A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle." / Hamvas Béla.

2. "Az ember valódi lényege a jóság. Ha igazán emberi lényekké szeretnénk válni, és értelmet akarunk adni létezésünknek, a szívünk legyen jó." / XIV. Dalai Láma.

3. "Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van teli. A szeretethez nem kell teli erszény." / Szent Ágoston.

4. "Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal." / János apostol.

5. "A boldogság azoknak van fenntartva, akik hajlandók boldogok lenni, dacára a körülményeiknak." / Darnel Krisztián.

6. "A hit próbák által erősödik. Cselekedetek nélkül a hit meghal." / János apostol.

7. "Minden jó ember szívében megleled az Istent." / Ovidius.

8. "Az élet kihívás - fogadd el!" / Teréz anya.


Filozófiánk

OKTATÁS - NEVELÉS VISZONYLATÁBAN:

9. "Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád." / Vörösmarty Mihály.

10. Először azt csináld ami szükséges. Utána azt, ami lehetséges. És hirtelen azon találod magadat, hogy megcsináltad a lehetetlent. / Assisi Szent Ferenc.

11. Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban amit teszel. Minden más csak erő és időpocsékolás. / Nissargadata.

12. Egy kevés filozófia az ember agyát fogékonnyá teszi az ateizmusra, de a filozózia mélysége visszatéríti a vallásra. / F. Bacon.


Filozófiánk

A LELKI FEJLŐDÉS BÖLCSESSÉGEI:

1. Ha békét akarsz, keresd a változást magadban, ne másokban. Könnyebb a lábadat védeni egy szandállal, mint szőnyeggel borítani az egész világot. / Szufi bölcsesség.

2. Először magadban kell létrehozni a változást, melyet a világtók követelsz. / Gandi.

3. Az irgalmasság és az igazság ne hagyjon el Téged - írd azokat a Te szíved táblájára. / Bölcs Salamon.

4. Dicsérd Istent mindenért, ami elmúlt. Bízzál Istenben mindazért, ami eljövend. / P. Devon.

5. Minden jó ember szívében meglelheted az Istent. / Ovidiusz.

6. Örök biztonságban vagyunk Isten karjaiban. / V.M. Martin.

7. Nekünk és Istennek közünk van egyméshoz, ha kinyílunk a befogadás előtt, sorsunk teljesedik be. / W. James.

8. Az ima a leghatalmasabb energia, melyet fejleszteni tudunk. Olyan valóságos, fénylő energia, akár csak a rádium. Mint orvos láttam erejét. / dr. Carrel.

9. Ha önmagunkban nem leljük a nyugalmat, hiába való másutt keresnünk. / La Rochefoucauld.

10. Futsz a hegyekbe a Föld zavarát kerülve. Ám de, ha a bánat majd a hegyekbe is elmegy utánad, hova vonulsz? / Mitsunge.Filozófiánk:

Az Európai emberek a XVIII. század végén a Felvilágosodás időszakában száműzik életükből az Istent és a vallásokat. De az "Istentelen" emberi lét "BOLDOGTALAN", mert benne minden véges. Isten az ÖRÖK és VÉGTELEN lét, Ő képes ÖRÖK ÉLETET ADNI az embereknek.

Jézus azt mondta és tanította:

"Én vagyok az út, az örök élet."

"Én vagyok a világ világossága."

Sok út van, de minden ember az útja végén találkozni fog Istennel - a Fénnyel - a Szeretettel - amely VÉGTELEN ISTENBEN! Ő TÖKÉLETES. Mi emberek azzal a feladattal jöttünk, hogy töklétetesedjünk. Ezért van minden nehézség életünkben.

Az emberiség szellemi fejlődésének döntő lépse: Atlantis utáni 5. Kulturában a Lelki és Szellemi erők találkozása a középben. / Dr. Steiner.

Amely létrehoz egymagasabb rendű érzésvilágot.

"A boldogság csúcsát az ember akkor éri el, amikor hajlandó azzá lenni, ami ő valójában." / Erasmus.

EZÉRT KELL A  FEJLŐDÉSHEZ  FELTÉRTÉPEZNI A SZEMÉLYISÉGET. EZ AZ ALAP A KIINDULÓ PONT.

Nem létezik rövid út! Az élettapasztalatokat mindenkinek meg kell szerezni.

A nehéz élethelyzetekből tanulunk a legtöbbet.

A lelki fejlődésnek számos buktatója van, de a FEJLŐDÉS FOLYAMATOS!

A problémát tekintsd megoldandó feladatnak. A kudarcot pedig tanítóként üdvözöld.

Mert így tanulunk, érünk és fejlődünk. Csak arról van valóságos és igaz tapasztalatod, amit átéltél életedben.

A Test a Lélek temploma. Erre az életre kaptad. De emlékezz:

"Porból lettél és porrá leszel."  A test mulandó.

"Térjetek meg, mert közel van a mennyek országa!" / Hirdette Keresztelő Szent János a Jézusi időben. A Lélek Örök Halhatatlan. Ez az ami maradandó ez megy tovább a felsőbb világokba, ezért vigyázz rá, ápold, gondozd és tartsd tisztán.

A lelkünket Istentől kaptuk és oda is kell visszatérnie!

Az Istenhez vezető út keskeny, nehéz rajta járni, de csak ez vezet hozzá el.

Isten fiának létbejövetele - és az Asztrológia kapcsolata:

Jézus születését jelezte a Betlehemi csillag, egy különös asztrológiai konsteláció a két fényes bolygó a Jupiter és a Szaturnusz együttállt a Halak jegyében, az égbolt tetején. A Halak a médiumok és a próféták és spirituális tanítók és mesterek jegye. A Halak, mint Küldetés feladat az önzetlen szeretet és áldozathozatalt jelenti. Ö a jó pásztor, ő Isten báránya, aki megváltja az emberiséget és megszabadítja bűneitől.  Az égbolt tetején ez az életfeladat, a küldetés. A napkeleti bölcsek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) tudták ismerték a próféciákat és hittek benne és elindultak, hogy lássák és hódoljanak Jézusnak az Isten fiának a szabadítónak. Keresztény Európa legfőbb tanítója és mestere a Názáreti Jézus Krisztus.